Wolne miejsca na kolonie letnie 2021 w miejscowości Łazy

Wszystkich koordynatorów kolonii letnich prosimy o przyjmowanie zgłoszeń na kolonie letnie w miejscowości Łazy w ośrodku Bohema. Wypocznek rozpocznie się 2 sierpnia 2021 r. Rekrutacja: http://szansadlagmin.pl/rekrutacja-letnia/