Dodatkowy turnus kolonii letnich do Kątów Rybackich

W ramach organizowanych kolonii letnich dodany zostałdrugi turnus kolonii letnich do ośrodka PANORAMA w Kątach Rybackich.Turnus odbędzie się w terminie 5.08-13.08.2022 r. Serdecznie zapraszamy do rekrutacji u regionalnych koordynatorów!