Start rekrutacji na kolonie letnie 2023!

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na kolonie  2023. w formie turnusów wyjazdowych w 2023 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku” Wypoczynek letni  jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego …

Start rekrutacji na kolonie letnie 2023! Read More »