Start rekrutacji na ferie zimowe 2024!

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy   2024. w formie turnusów wyjazdowych  z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku” Wypoczynek zimowy jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w …

Start rekrutacji na ferie zimowe 2024! Read More »