Start rekrutacji na kolonie letnie 2024!

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek letni 2024. w formie turnusów wyjazdowych  z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, do 16 roku życia. Wypoczynek letni   jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1200,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus kolonii trwać …

Start rekrutacji na kolonie letnie 2024! Read More »