Zima 2023

Start rekrutacji na ferie zimowe 2024!

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek zimowy   2024. w formie turnusów wyjazdowych  z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku” Wypoczynek zimowy jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w …

Start rekrutacji na ferie zimowe 2024! Read More »

Start rekrutacji na ferie zimowe 2023!

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2023. Fundacja organizuje wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych w 2023 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku” Wypoczynek jest finansowany ze środków …

Start rekrutacji na ferie zimowe 2023! Read More »