Kolonie letnie

Fundacja "Szansa dla Gmin" ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na kolonie letnie 2018.

W zimowisku mogą brać udział dzieci do 16 roku życia (ostatni rocznik 2002). Koszt wyjazdu wynosi 450 zł (ubezpieczenie KRUS).
Nabór na zimowiska prowadzą:

  • Województwo podlaskie Jan Perkowskitel. 606 317 266
  • Województwo warmińsko – mazurskie Janusz Bryczkowskitel. 509 832 205
  • Województwo pomorskie Danuta Hojarskatel. 607 203 754
  • Województwo kujawsko-pomorskie Marek Duszyńskitel: 693 296 470 lub 698 612 695, Katarzyna Nartowska tel. 669 772 149
  • Województwo wielkopolskie Józef Juszkiewicztel: 61 4278051 lub 501 702 266, Ewa Bergman tel. 660 738 880
  • Województwo świętokrzyskie Janusz Lamertel. 883 960 677, Iwona Bałaga tel. 886 813 299, Lucja Rubik tel. 608 451 962
  • Województwo łódzkie Włodzimierz Suttel. 722 362 720, Michał Sobczyk tel. 504 063 484
  • Województwo małopolskie Aleksander Lutytel. 502-442-742

Kolonie prowadzone będą w naszych ośrodkach w miejscowościach: Wisła, Czarna Góra, Milówka, Krynica Górska, Tresna Żywiec, Poronin i Tleń.

Prezes Fundacji
/-/ Jan Sochocki

*Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinanowany ze srodków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na kazdego uczestnika.