władze

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI

Lech Kuropatwiński

PREZES FUNDACJI

Marek Duszyński
Tel. 693 296 470

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Lidia Gontarska