rekrutacja

wakacje 2023

Zapraszamy na najlepsze kolonie letnie 2023

Turnus 9-dniowy (8 noclegów)

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na kolonie  2023. w formie turnusów wyjazdowych w 2023 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Wypoczynek letni  jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1.000,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus zimowiska trwać będzie 9 dni (8 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 800,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS  oraz 1700,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS.

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy:
Bank Millenium: 52 1160 2202 0000 0001 2719 4319

koordynator

CHCESZ ZGŁOSIĆ DZIECKO?

Skontaktuj się z jednym z naszych regionalnych koordynatorów:

 • Podlaskie
  Jan Perkowski tel. 606 317 266

 • Warmińsko-mazurskie
  Leszek Sargalski 500-142-505

 • Pomorskie
  Danuta Hojarska tel. 607 203 754

 • Kujawsko-pomorskie
  Marek Duszyński tel. 693 296 470
  Katarzyna Nartowska tel. 669 772 149

 • Wielkopolskie
  Józef Juszkiewicz tel: 61 4278051 lub 501 702 266,

 • Świętokrzyskie
  Lucja Rubik tel. 608 451 962

 • Łódzkie 
  Włodzimierz Sut tel. 722 362 720

 • Małopolskie
  Aleksander Luty tel. 502442742, tel. 12 287 30 95
  Anna Bubak tel. 888714433
  Sławomir Luty tel. 512 118 172

 • Mazowieckie
  Katarzyna Lipińska tel. 792110098

 • Śląskie
  Marzena Kyrcz tel. 511 017 470
  Krzysztof Sarecki tel: : 501-808-305

 • Lubelskie:
  Paweł Strawa tel. 691257265
  Elżbieta Chmiel tel. 501029075

wakacje 2023

Pobierz pliki