rekrutacja

wakacje 2024

Zapraszamy na najlepsze kolonie letnie 2024

Turnus 9-dniowy (8 noclegów)

Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek letni 2024. w formie turnusów wyjazdowych  z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, do 16 roku życia.

Wypoczynek letni   jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1200,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus kolonii trwać będzie 9 dni (8 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 800,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS  oraz 1900,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS.

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie  na poniższy rachunek bankowy:
Bank Millenium: 52 1160 2202 0000 0001 2719 4319

koordynator

CHCESZ ZGŁOSIĆ DZIECKO?

Skontaktuj się z jednym z naszych regionalnych koordynatorów:

 • Podlaskie
  Jan Perkowski tel. 606 317 266

 • Warmińsko-mazurskie
  Leszek Sargalski 500-142-505

 • Pomorskie
  Danuta Hojarska tel. 607 203 754

 • Kujawsko-pomorskie
  Marek Duszyński tel. 693 296 470
  Katarzyna Nartowska tel. 669 772 149

 • Wielkopolskie
  Józef Juszkiewicz tel: 61 4278051 lub 501 702 266,

 • Świętokrzyskie
  Lucja Rubik tel. 608 451 962

 • Łódzkie 
  Włodzimierz Sut tel. 722 362 720
  Janina Urbaniak tel. 505 181 697

 • Małopolskie
  Aleksander Luty tel. 502442742, tel. 12 287 30 95
  Anna Bubak tel. 888714433
  Sławomir Luty tel. 512 118 172

 • Mazowieckie
  Katarzyna Lipińska tel. 792110098

 • Śląskie
  Marzena Kyrcz tel. 511 017 470
  Krzysztof Sarecki tel: : 501-808-305

 • Lubelskie:
  Paweł Strawa tel. 691257265
  Elżbieta Chmiel tel. 501029075

wakacje 2024

Pobierz pliki