ośrodki wypoczynkowe

Kolonie letnie 2021

Fundacja „Szansa dla gmin” organizuje w tym roku kolonie letnie w niżej wymienionych ośrodkach wypoczynkowych:

zapisz dziecko na kolonie

Kolonie letnie - "Szansa dla gmin"