ośrodki wypoczynkowe

Kolonie letnie 2020

Fundacja „Szansa dla gmin” organizuje w tym roku kolonie letnie 2020 w niżej wymienionych ośrodkach wypoczynkowych:

zapisz dziecko na kolonie

Kolonie letnie 2020